TSO Contract

Voor het afnemen van vaste TSO-dagen voor uw kind(eren), sluit u door middel van onderstaand inschrijfformulier een contract af met TSO de Appel. Het contract van het afgelopen schooljaar loopt automatisch door! Hier hoeft u niets voor te doen. U kunt het ingevulde en ondertekende contract opsturen naar onderstaand adres, inleveren op school bij de conciërge of in het postvak van de TSO leggen.

TSO Contract
Brief bij contract

Er is altijd plaats voor uw kind(eren) en u ontvangt geen aparte ontvangstbevestiging van uw inschrijving.

Een contract gaat altijd per hele maand in. Het is mogelijk het contract tijdens het schooljaar aan te passen of op te zeggen. Ook de wijziging gaat in op de eerste van de maand, volgend op de maand waarin de wijziging is doorgegeven. Wijzigingen kunt u doorgeven via de administratie.

Reglementen TSO

TSO de Appel werkt volgens het reglement TSO en Huishoudelijk reglement. Het Reglement TSO bevat de algemene afspraken en het Huishoudelijk reglement bevat de dagelijkse gang van zaken omtrent de TSO.
Reglement TSO
Huishoudelijk reglement