Aanmelden extra TSO

We zijn de afgelopen jaren tegen een aantal zaken aan gelopen waarvan één van de grootste punten de betaling is van de losse overblijf. Om hier verandering in aan te brengen stappen wij volgend schooljaar over op een nieuw systeem.

In de eerste week na de zomervakantie kunt u ‘s middags om 15.00 uur en woensdag om 12.00 uur een strippenkaart aanschaffen voor de losse overblijf van u kind.

U betaald ter plekke middels een pinbetaling

U krijgt dus geen factuur meer achteraf!

Kinderen kunnen dus NIET los overblijven als er geen strippenkaart aanwezig is.
Mocht dit wel voor komen dan krijgt het kind een briefje mee in de lunch box met het verzoek een kaart aan te schaffen en/ of deze losse overblijf per ommegaande op school te komen afrekenen*

Deze kaart is op naam geregistreerd en komt in een map in de klas te liggen waar per losse overblijf een strip wordt afgestreept. De strippen kaart blijft van het kind en gaat indien niet in een schooljaar opgebruikt mee naar het volgend schooljaar. **

Zodra uw kind de strippenkaart opgebruikt heeft tot de één na laatste strip krijgt uw kind een briefje mee zodat u tijdig een nieuwe kaart kan aanschaffen. Een nieuwe kaart aanschaffen kan op ma-, di-, do- en vrijdag tijdens en rond de overblijf bij Sylvia of Agnes, de TSO-coördinatoren.

Opgeven via de website komt te vervallen. Wel vinden wij het fijn als de leraar op de hoogte is van de losse overblijf van uw kind op de dag van de overblijf.

Wij verwachten met dit systeem een stap te maken richting een transparante en duidelijke manier van werken.

*Afrekenen kan tijdens en rond TSO tijd.
**Teruggave van geld is niet mogelijk.